Recursos

Series interesants


Examens resolts


100 Algorismes implementats en JAVA (Búsqueda, Ordenació, Grafs …) (aportació de David Cristian Popescu)

Java Algorithms and Clients


Web per a comparar costos d'algoritmes i veure com funcionen (aportació de Christian Gilabert Oltra)

Sorting Algorithms


Dibuixar grafs online de forma facil (aportació de Christian Gilabert Oltra)

Ivank
Yottabyte


Eda en el MIT (en anglés)

Vídeos de classes d'Eda al MIT
Més vídeos de classes d'Eda al MIT


Eda en Berkeley (en anglés)

Vídeos de classes d'Eda a Berkeley


Polimedia

Arbres binaris de cerca
Algorisme de Kruskal


Youtube

Inserció i selecció directa
Taules hash

Mesa redonda per a les competències
Competències transversals en enginyeria. Rebeca Navarro


El que no s'ha de fer en programació

The International Obfuscated C Code Contest
Hola mons horribles


Llibres, manuals, tutorials…

tutorial Bluej (en castellà)
manual de referencia del Bluej(en anglés)
Introduction to Programming Using Java de David J. Eck. Llibre amb llicència Creative Commons. En anglés fàcil de llegir. Versió 2014
Idem. Versió web
Técnicas de Diseño de Algoritmos


Formula Student

UPV team
Formula Student Electric - Assembly Animation


La màquina d'Antiquitera, un ordinador de més de 2000 anys!

La màquina d'Antiquitera
La màquina d'Antiquitera2
La màquina d'Antiquitera3
conferencia: Christián Carlos Carman Universidad de Navarra


Una altra manera d'aprendre coses: cursos on-line

edX
Introduction to Linux

Altres

Informe Pisa OCDE 2013

Informe de OSU sobre els costos d'estudiar a Europa, matricules, beques, etc.
Observatori Sistema Universitari

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License